HP P600 250GB PORTABLE EXTERNAL SSD (BLACK)

৳ 6000

HP P500 500GB PORTABLE SSD -BLUE

৳ 7800

HP P600 1TB Portable USB 3.1 Type-C External SSD

৳ 22000

HP P600 500GB Type-C Portable SSD

৳ 9999

HP P500 500GB PORTABLE SSD -BLACK

৳ 7800

HP P500 500GB PORTABLE SSD -WHITE

৳ 7800